Contact us

Akinita Polis Mesitiki

Address: 
5 Agiou Alexandrou str.
Flisvos Mall, zipcode 17561
Palaio Faliro, Athens, Greece

Telephone:
+30 210 9825923

Fax:
+30 210 9825920

Email:
info@hpolis-mesitiki.gr

Map of our office